تظاهرات 'مردمی' در حمایت از رهبر ایران؛ سنتی پایدرار بعد از هر نا‌آرامی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات 'مردمی' در حمایت از رهبر ایران؛ سنتی پایدار بعد از هر نا‌آرامی

رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران گزارش کرده‌اند که در چند شهر، تظاهراتی که آنها 'مردمی' خوانده‌اند در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده است. این رشته تظاهرات بعد از آن صورت گرفت که آیت الله علی خامنه ای گفت معترضان از مردم نبودند.

علی همدانی گزارش می‌دهد.