احکام سنگین برای متهمان محیط زیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احکام سنگین برای متهمان محیط زیست

شش نفر از فعالان محیط ‌زیست که با اتهام‌های جاسوسی و امنیتی نزدیک به دو سال در بازداشت بودند، با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به ۶ تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. این احکام دادگاه بدوی است و محکومان و وکلایشان مطابق قانون می‌توانند درخواست تجدید نظر بدهند.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.