اظهار خشنودی برایان هوک از اعتراضات اخیر در ایران

گفتگو با برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. اعلام حمایت مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا از اعتراض‌های اخیر ایران. برایان هوک می‌گوید فشار حداکثری ادامه خواهد داشت