خط و نشان قوه قضائیه ایران برای معترضان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خط و نشان قوه قضائیه ایران برای معترضان

با گذشت یک هفته از اعتراض‌های خونین در ایران، از شمار کشته شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان آمار دقیقی وجود ندارد. سازمان عفو بین الملل، برآورد کرده که تا روز سه‌شنبه بیشتر از یکصد نفر در ۲۱ شهر کشته شده اند. اینترنت از دیروز آهسته آهسته در بعضی از نقاط ایران وصل شده ولی به شکل محدود. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران گفته مجازاتی سخت در انتظار کسانی است که در جامعه ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران هم از مقامهای حکومتی خواسته تا در اتصال دوباره اینترنت عجله نکنند.

مهرزاد کهن‌روز گزارش می‌دهد.