سرکوب معترضان در خیابان ستارخان تهران از نمای نزدیک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرکوب معترضان در خیابان ستارخان تهران از نمای نزدیک

این ویدیو که مربوط به تهران خیابان ستارخان است امروز به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است. زمان این ویدیو برای بی‌بی‌سی فارسی مشخص نیست اما مربوط به اعتراضات اخیر در پی گران شدن بنزین است.