تاثیر گرانی بنزین بر حمل و نقل عمومی؛ افزایش ۲۰ درصدی مسافران در تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر گرانی بنزین بر حمل‌و‌نقل عمومی؛ افزایش ۲۰ درصدی مسافران در تهران

رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده که با توجه به سهمیه بندی بنزین ۱۵ تا ۲۰ درصد به تعداد مسافران وسایل حمل ونقل عمومی اضافه شده است. محسن هاشمی گفته افزایش نرخ سوخت تاثیر مستقیمی بر حمل و نقل عمومی تهران دارد. تهران تا قبل از سهمیه بندی بنزین هم با مشکل کمبود و فرسودگی سیستم حمل و نقل عمومی روبرو بود. اما حالا با توجه به گفته رئیس شورای شهر آیا ناوگان حمل و نقل عمومی تهران توان خدمات رسانی به این تعداد مسافر اضافه را دارد؟

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.