گفتگو با امیر رشیدی درباره دسترسی به اینترنت پس از اعتراض‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با امیر رشیدی درباره دسترسی به اینترنت پس از اعتراض‌ها

گفتگو با امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران