مادر پویا بختیاری: از دست دادن پویا تا آخر عمر با من است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مادر پویا بختیاری: از دست دادن پویا تا آخر عمر با من است

پویا بختیاری یکی از کشته های اعتراضات اخیر در ایران است. جوانی ۲۷ ساله که در روز ۲۵ آبان در مهرشهر کرج با شلیک گلوله کشته شد. آن روز، مادرش هم به همراه پویا به خیابان رفته بود.

مریم افشنگ گفت‌وگویی داشت با ناهید شیر پیشه، مادر پویا. محتوای این گزارش می‌تواند ناراحت کننده باشد.