تقویت احتمال بازگشت ایران به میز مذاکره
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تقویت احتمال بازگشت ایران به میز مذاکره

حسن روحانی می گوید، ایران حاضر است در صورت رفع تحریم ها، بلافاصله با آمریکا در چارچوب گروه پنج به علاوه یک دیدار کند. این در حالی است، که رهبر ایران پیشتر مذاکره با آمریکا را سم خوانده بود و گفته بود مقاومت و اتکا به داخل تنها راه خروج از بحران است.

باران عباسی گزارش می‌دهد.