ماهشهری‌ها گرفتار در چنبره آلودگی صنعتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماهشهری‌ها گرفتار در چنبره آلودگی صنعتی

ماهشهر طی هفته‌های اخیر به دلیل نارامی‌های مرگباری که در ده‌ها نقطه ایران رخ داد خبرساز شد. اما سالهاست آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی در این قطب اقتصادی ایران یک بحران سلامت را برای ساکنانش رقم زده است. گزارش‌ها، تحقیقات و روایت‌های متعددی از آلودگی آب و هوا و خاک ماهشهر و پرندگان و ماهی‌هایش به ماده سمی جیوه منتشر شده اما تابحال کمتر رسانه‌ای شده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.