انتقاد از حقوق بشر در ایران

پارلمان اروپا در قطعنامه ای نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص درجریان اعتراضات آبان ماه را محکوم کرد. این قطعنامه که با اکثریت قاطع تصویب شد، خواستار تحقیقات مستقل و شفاف درباره وقایع اخیر ایران است. شمار قربانیان در این اعتراضات به طور رسمی اعلام نشده اما سازمان عفو بین الملل می گوید بیش از سیصد نفر کشته شده اند. دیشب، مجمع عمومی سازمان ملل هم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.

باران عباسی گزارش می‌دهد.