رویترز: در اعتراضات آبان‌ماه ۱۵۰۰ نفر کشته شدند؛ ایران می‌گوید رویترز دروغ می‌گوید

رویترز: در اعتراضات آبان‌ماه ۱۵۰۰ نفر کشته شدند؛ ایران می‌گوید رویترز دروغ می‌گوید

یک گزارش خبرگزاری رویترز شمار کشته های موج اخیر اعتراضها در ایران را یکهزار و پانصد نفر عنوان کرده، به نقل از منابعی در داخل حکومت. رکوردی تکان دهنده، دست کم در چهل سال اخیر. در پاسخ مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته که خبرگزاری رویترز مرزهای جعل خبر را جابجا کرده. ولی رویترز می گوید که به اطلاعاتی محرمانه از سه منبع دست یافته. در این گزارش به یک نشست در دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران اشاره می شود که او در پایان روز دوم اعتراضها با عتاب از مقامهای امنیتی خواسته تا دامنه اعتراضها را جمع کنند، به هر شکل ممکن و با هر قیمتی، چرا که نظام در خطر قرار گرفته.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.