بازداشت 'فله‌ای' اعضای خانواده پویا بختیاری

بازداشت 'فله‌ای' اعضای خانواده پویا بختیاری

دو روز مانده به چهلم قربانیان اعتراض‌های آبان، جو تهران و بسیاری از شهرهای عمده ایران، امنیتی است. همزمان موج بازداشت‌ها ادامه دارد، از جمله بازداشت پدر و مادر پویا بختیاری، از جوانان کشته شده در این اعتراضات. حکومت ایران که همواره از بیم شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی از برگزاری مراسم‌های معمول ترحیم برای کشته‌شدگان اعتراضات، اعدام‌شدگان یا چهره‌های سیاسی درگذشته جلوگیری می‌کند بار دیگر دست به ارعاب اعضای خانواده‌ها زده و حالا برای یک رویارویی دیگر آماده می شود.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.