نورعلی تابنده؛ سیاستمداری که عارف شد

نورعلی تابنده؛ سیاستمداری که عارف شد

پیشوای درویش‌های گنابادی، نورعلی تابنده، دیشب در بیمارستانی در تهران به علت کهولت سن در ۹۲ سالگی درگذشت. در پی سرکوب فعالیت درویش ها، از دو سال پیش آقای تابنده در نوعی حصر خانگی به سر می‌برد. او در کارنامه‌اش از وکالت مخالفان سیاسی تا سمت‌هایی در دولت موقت مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر بعد از انقلاب ایران، دارد.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.