اعلام نام قطب تازه درویشان گنابادی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعلام نام قطب تازه درویشان گنابادی

پیکر قطب درویشان گنابادی در بیدخت گناباد به خاک سپرده شد. نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلی شاه دیروز در نود و دو سالگی در تهران درگذشت. درویشان گنابادی سالهاست زیر فشار دستگاه قضائی و امنیتی ایرانند و آقای تابنده مدتی در نوعی حصر خانگی به سر می‌برد.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط