'مطرح شدن نام آیت‌الله خامنه‌ای' در نوار منتشرنشده از آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های ۶۷

'مطرح شدن نام آیت‌الله خامنه‌ای' در نوار منتشرنشده از آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های ۶۷

سعید منتظری فرزند آیت‌الله منتظری در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی فارسی درباره محتوی نوار منتشر نشده پدرش با هیئت متصدی اعدام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ توضیح می‌دهد.

فرزند آیت‌الله منتظری می‌گوید در ملاقات دوم این مرجع تقلید با هیئت چهار نفره متصدی اعدام‌ها نام آیت‌الله خامنه‌ای مطرح می‌شود و بحث بر سر نقش احمد خمینی در این اعدام‌هاست.

توضیحات بیشتر از امید منتظری، بی بی سی