نانوایی "دیوانه" در پکن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نانوایی "دیوانه" در پکن

عده‌ای از بیماران یک بیمارستان روانپزشکی در چین داوطلب شده‌اند تا نان بپزنند و بفروشند. راهی برای ارتباط با جامعه بیرون از بیمارستان. داستان این نانوایی را از زبان خودشان بشنویم.

موضوعات مرتبط