فضای امنیتی در ایران در چهلم کشته شدگان اعتراض‌های آبان

فضای امنیتی در ایران در چهلم کشته شدگان اعتراض‌های آبان

در چهلمین روز درگذشت بسیاری از کسانی که طی سرکوب اعتراض‌های سراسری اخیر ایران کشته شدند، شرایط در بسیاری از شهرهای کشور امنیتی گزارش شده است. چند نفر از کسانی که برای گرامیداشت قربانیان به گورستان بهشت سکینه کرج رفته بودند بازداشت شده‌اند. سازمان اطلاعات سپاه هم از بازداشت دو نفر در قزوین به اتهام تحریک به اقدامات خرابکارانه خبر داده است.

همچنین دسترسی به اینترنت قطع یا محدود شده. ویدیوهایی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که در شهرهای دیگر مثل تبریز، سنندج و شهریار هم مأموران حضور گسترده‌ای دارند. اگرچه رئیس پلیس تهران امنیتی بودن فضا را تکذیب کرده و گفته شهر در امن و امان است.

ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد.