شبکه حقوق بشر کردستان؛ ۳۳ پناهجوی ایرانی مقیم ترکیه اخراج شده‌اند

شبکه حقوق بشر کردستان؛ ۳۳ پناهجوی ایرانی مقیم ترکیه اخراج شده‌اند

شبکه حقوق بشر کردستان خبر از 'اخراج' ۳۳ پناهجوی ایرانی مقیم ترکیه به ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش، این افراد، از طریق مرز بازرگان از ترکیه اخراج شده‌اند. شبکه حقوق بشر کردستان یکی از این افراد را 'عادل بهرامی' معرفی کرده که 'یک پناهجوی سیاسی کُرد' است. ترکیه به دلیل همسایگی با ایران، همواره محلی برای ثبت پناهندگی شهروندان ایران در دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل بوده است.

مصاحبه با دوست عادل بهرامی از شبکه حقوق بشر کردستان