گزارش نگران کننده از وضعیت کارگران جنسی در ایران؛ گفتگو با سعید پیوندی

یک مددکار اجتماعی در ایران از کاهش سن ورود دختران به بازار کارگری جنسی خبر داده و گفته حتی پای دختران ۱۲ ساله به این کار کشیده شده است. شهین شمس‌محمدی، مددکار اجتماعی و فعال حوزه زنان به خبرگزاری برنا گفته بر اساس آمارهایی که سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده ۵۰ درصد از کارگران جنسی در کشور را زنان متاهل تشکیل می‌دهند. به گفته او مهمترین دلیل روی آوردن زنان به این کار مشکلات اقتصادی و فقر است.

گفتگو با سعید پیوندی، جامعه‌شناس از پاریس.