طرح جدید ایران برای مبارزه با قاچاق لوازم خانگی خارجی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح جدید ایران برای مبارزه با قاچاق لوازم خانگی خارجی

در ایران، به تولیدکنندگان لوازم خانگی تا ۱۵ دی فرصت داده شده تا برای کالاهایشان شناسه دریافت کنند. هدف جلوگیری از قاچاق لوازم خانگی است که در پی تحریم‌های آمریکا بیشتر شده است.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.