برکناری جواد لاریجانی از ریاست ستاد حقوق بشر ایران در گفتگو با شیرین عبادی حقوقدان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برکناری جواد لاریجانی از ریاست ستاد حقوق بشر ایران در گفتگو با شیرین عبادی حقوقدان

رئیس قوه قضائیه ایران، علی باقری کنی را به عنوان معاون امور بین الملل این قوه و دبیر ستاد حقوق بشر منصوب کرد. آقای باقری کنی پیش‌تر معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. او در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم عضو ارشد هیئت ایران در مذاکرات هسته ای بود. پیشتر جواد لاریجانی، برادر رئیس مجلس و رئیس پیشین قوه قضائیه، دبیر ستاد حقوق بشر این قوه بود.

گفتگو با شیرین عبادی حقوقدان از لندن