مجادله تهران و پاریس بر سر آزادی دو فرانسوی زندانی در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجادله تهران و پاریس بر سر آزادی دو فرانسوی زندانی در ایران

ایران می گوید اعتراض دولت فرانسه به ادامه حبس دو فرانسوی از نظر حقوقی بی‌پایه و نشانگر مداخله پاریس در امور داخلی ایران است. وزارت خارجه فرانسه دو روز پیش سفیر ایران را احضار کرد تا به ادامه بازداشت فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی - فرانسوی، و رولان مارشال همکار او اعتراض کند. حبس یک شهروند دو تابعیتی استرالیایی- بریتانیایی و اعتصاب غذای او در زندان اوین هم بر روابط ایران و استرالیا تاثیر گذاشته است.

ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد.