انتقاد از سرکوب اعتراض‌های آبان به حلقه خودی‌ها رسیده؛ چرا حکومت ایران به هیچ کس جواب نمی‌دهد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد از سرکوب اعتراض‌های آبان به حلقه خودی‌ها رسیده است

هرچه از سرکوب معترضان آبان ماه بیشتر می گذرد، انتقادها از حکومت ایران هم بیشتر می شود. اما انتقادها تنها شامل مخالفان جمهوری اسلامی نیست. عده‌ای از افراد نزدیک به حکومت هم از نحوه برخورد با معترضان ناراضی‌اند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.