آیا ابهام‌ها در مورد سانحه هواپیمای اوکراینی رفع شد؟

آیا ابهام‌ها در مورد سانحه هواپیمای اوکراینی رفع شد؟

مهم‌ترین پیامد آنچه که برای هواپیمای اوکراینی رخ داده، برای نیروهای مسلح ایران و سیستم دفاع موشکی که ایران سال‌ها روی آن مانور می‌داده و از آن به‌عنوان یک دستاورد یاد می‌کرد، چیست؟

گفتگو با امید پارسانژاد، بی‌بی‌سی.