یادبود دانشجویان کشته شده در هواپیمای اوکراینی در ادمونتون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یادبود دانشجویان کشته شده در هواپیمای اوکراینی در ادمونتون

شمار زیادی از سرنشینان هواپیمای اوکراینی که در ایران سرنگون شد، شهروندان ایرانی-کانادایی بودند. جامعه ایرانی تباران کانادا این روزها در سوگ از دست دادن آنهاست.

بهمن کلباسی گزارش می‌دهد.