گفتگو با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در رابطه با بحران‌های اخیر ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاع سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کشتن قاسم سلیمانی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی

هیاتی کارشناسی از کانادا دیشب وارد تهران شد تا از نزدیک شواهد و مدارک مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بررسی کند. همزمان دیپلمات های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته اند که سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان امروز در نامه ای به اتحادیه اروپا، فعال شدن ساز و کار رفع اختلاف در توافق برجام را اعلام خواهند کرد.

گفتگو با مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا