سه کشور اروپایی سازکار رفع اختلاف در برجام را فعال کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سه کشور اروپایی ساز‌و‌کار رفع اختلاف در برجام را فعال کردند

سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای با ایران رسما از فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام خبر داده‌اند. اروپا می‍گوید اقدامش پاسخی به کاهش تعهدات ایران است. اگر اختلاف اروپا و ایران حل نشود ممکن است در نهایت این شکایت به شورای امنیت برود که احتمال بازگشت تحریم‌های بین المللی سازمان ملل علیه ایران را در پی دارد.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.