تظاهرات اعتراضی در ایران به سقوط هواپیمای اوکراینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات اعتراضی در ایران به سقوط هواپیمای اوکراینی

وقتی سپاه گفت که هواپیمای خطوط هوایی اوکراین را سرنگون کرده، مردم واکنشی شدید نشان دادند. در شهرهای مختلف از جمله تهران تجمع‌های پراکنده‌ای برگزار شد . اعتراض‌هایی که تا روزهای بعد و بخصوص در دانشگاه‌ها ادامه یافت. اما مهمترین بخش این اعتراض‌ها شعارهایی بود که تجمع کنندگان سر دادند. شعارهایی که این بار خیلی مستقیم مقام های عالی رتبه را هدف گرفتند.

گفتگو با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار از پاریس