تقابل اروپا و ایران بر سر آینده برجام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تقابل اروپا و ایران بر سر آینده برجام

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران به قدرتهای اروپایی هشدار داده که ممکن است سربازان اروپایی در خاورمیانه با خطراتی روبه‌رو شوند. دیروز کشورهای اروپایی عضو برجام اختلافاتشان با ایران را به کمیسیون مشترک این توافق ارجاع دادند. اگر این اختلافات حل نشود، بازگشت تحریم‌های سخت‌گیرانه شورای امنیت سازمان ملل از جمله گزینه‌های پیش‌روی قدرتهای اروپایی خواهد بود.

گفتگو با ایان بلک، سردبیر پیشین خاورمیانه روزنامه بریتانیایی گاردین از لندن