چرا استعفا مقامات در جمهوری اسلامی ایران بسیار نادر است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا استعفای مقامات در جمهوری اسلامی ایران بسیار نادر است؟

شش روز از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در پی شلیک دو موشک سپاه پاسداران گذشته؛ اما همانند بسیاری از حوادث دیگر در ایران، هیچ مقامی به نشانه پذیرش مسئولیت از مقام خود کناره‌گیری نکرد.

کیوان حسینی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط