سیزده سال حضور سامانه دفاعی تور در ایران؛ سابقه "اشتباه‌‌"های موشکی کجا معلوم می‌شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیزده سال حضور سامانه دفاعی تور در ایران؛ سابقه 'اشتباه‌‌'های موشکی کجا معلوم می‌شود؟

یک هفته پیش بود که پدافند سپاه پاسداران یک هواپیمای مسافربری را در نزدیکی تهران سرنگون کرد. آنچه مقام‌های ایران پس از چند روز کتمان، اشتباه انسانی خواندند، جان ۱۷۶ انسان را گرفت. یک هفته پس از این سانحه، هنوز نقاط مبهم زیادند.

هادی نیلی گزارش می‌دهد.