مسولیت حقوقی ایران در قبال سرنگونی هواپیمای اوکراینی در گفتگو با سعید محمودی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسئولیت حقوقی ایران در قبال سرنگونی هواپیمای اوکراینی در گفتگو با سعید محمودی

روزنامه نیویورک تایمز تایید کرده که تصاویر تازه دوربین‌های مداربسته در تهران برخورد دو موشک به هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین را نشان می دهد. مسئولیت حقوقی ایران در قبال سرنگونی هواپیمای اوکراینی چیست؟

گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم