ابهام در مورد آلودگی شیر و لبنیات در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابهام در مورد آلودگی شیر و لبنیات در ایران

اظهارات یک کارشناس در تلویزیون ایران درباره ورود شیرهای آلوده به بازار، با تکذیب مقامهای دولتی روبرو شده. در روزهای گذشته بهادر حاج محمدی، بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی در برنامه سلام صبح بخیر تلویزیون ایران از وجود آفلاتوکسین در شیرپاستوریزه خبر داد، سمی که باعث سرطان کبد می شود.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.