هواپیمای اوکراینی؛ مردی که دو فرزند و همسرش را از دست داد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هواپیمای اوکراینی؛ روایت مردی که دو فرزند و همسرش را از دست داد

خانواده کشته‌شدگان پرواز اوکراین هنوز در شوک از دست دادن عزیرانشان هستند و سوگوار. هنوز خواهان روشن شدن ابعاد این فاجعه و اطلاع رسانی شفاف از سوی مسئولان حکومتی. دکتر علیرضا قندچی یکی از آن‌هاست.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.