پرچم‌هایی که برای لگد شدن ساخته می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرچم‌هایی که برای لگد شدن ساخته می‌شوند

انتشار عکس‌‎هایی از کارگاهی در ایران که پرچم آمریکا و اسرائیل برای آتش زدن تولید می کند، در رسانه‌های غربی بازتاب داشته‌است. از سویی حکومت ایران تعداد پرچم‌ها برای لگد کردن را بیشتر کرده و از سوی دیگر نوع مخالفت‌ها با این سیاست متنوع‌تر شده‌است.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.