اتهام یک فرمانده سپاه: دولت روحانی پشت اعتراضات آبان بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتهام یک فرمانده سپاه: دولت روحانی پشت اعتراضات آبان بود

رحیم نوعی‌اقدم یکی از فرماندهان سپاه قدس می‌گوید، اعتراض‌های آبان‌ماه را، حسن روحانی، رئیس جمهوری سازمان دهی کرده بود. آقای نوعی‌اقدم در یک سخنرانی گفته، حسن روحانی در واکنش به دستگیری برادرش به اتهام فساد مالی و به گفته او، نگرانی از فاش شدن ارتباط دولتش با عوامل نفوذ، به قصد ایجاد تنش،‌ قیمت بنزین را ناگهان بالا برد. اعتراض‌های گسترده آبان ماه، با سرکوب خشن و مرگبار حکومت رو به رو شد.

باران عباسی گزارش می‌دهد.