ورود شرکت‌های زیر نظر رهبر ایران به بازار بورس تهران

رفتار بازار بورس تهران در ماه‌های اخیر با انتظارات تفاوت داشته و در بعضی مقاطع، به تحولات سیاسی بر خلاف منطق اقتصادی واکنش نشان داده‌است. در همین حال، دفتر رهبر ایران از ورود بعضی از شرکت‌های تحت نظر این نهاد به بورس خبر داده‌است.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.