چیفتن و زاغری؛ دادگاه تجدید نظر در مورد بهره طلب ایران از بریتانیا نظر می‌دهد

دادگاه تجدید نظر انگلستان امروز در دومین و آخرین جلسه خود مشغول بررسی تقاضای تجدید نظر از طرف ایران در اختلاف مالی‌اش با بریتانیاست. این دادگاه موضوع پرداخت سود بدهی بریتانیا به ایران در سالهای گذشته را بررسی می‌کند، بدهی مربوط به سفارش خرید صدها تانک چیفتن در زمان پهلوی که بعد از انقلاب اکثر آنها به ایران تحویل داده نشد.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.