بررسی عملکرد مطبوعات و خبرگزاری‌های ایران در حوادث آبان ماه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی عملکرد مطبوعات و خبرگزاری‌های ایران در حوادث آبان‌ماه

عملکرد رسانه‌های داخلی ایران در گزارش تظاهرات خونین آبان‌ماه و پیامدهای آن ضعیف بود و اغلب دیدگاههای نهادهای رسمی و امنیتی را منعکس می‌کردند. این بخشی از گزارش ویژه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران است. در قسمت دیگری از این گزارش آمده که این رسانه‌ها تحقیقات مستقل میدانی انجام ندادند و به دلایل مختلف از جمله ترس از پیگرد نهادهای امنیتی و قضایی از تحلیل اجتماعی نارضایی گسترده مردم بازماندند.

گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن آلمان.