شکایت خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراین در کانادا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکایت خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراین در کانادا

کانادا خواهان مشارکت بیشتر ایران در تحقیقات مربوط به فاجعه هواپیمای اوکراینی شده است. مقام های کانادایی از ایران خواسته اند به وعده هایشان درباره دادن دسترسی به اطلاعات و صداهای ضبط شده در کابین هواپیما وفادار بماند. همزمان محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به نشریه اشپیگل گفته فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داده بود، در بازداشت است.

مجید افشار گزارش می‌دهد.