انتقاد روحانی از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد روحانی از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس

رئیس جمهوری ایران تلویحا از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس انتقاد کرده است. حسن روحانی گفته نگران است روزی جمهوریت به جرم و انتخابات به انتصابات تبدیل شود. با این حال، او از مردم خواسته در انتخابات مجلس که کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود شرکت کنند.

باران عباسی گزارش می‌دهد.