پروژه تواب سازی' در اعدام های دهه شصت؛ زندانیانی که به سوی هم بندانشان شلیک می‌کردند'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'پروژه تواب سازی' در اعدام‌های دهه شصت؛ زندانیانی که به سوی هم بندانشان شلیک می‌کردند

در جریان انقلاب سال ۵۷ علیه محمدرضا شاه، طیف وسیعی از احزاب و گروههای سیاسی در کنار هم قرار گرفتند. از ملی گرایان گرفته تا چپ‌ها و اسلامگرایان. در نهایت اما این اسلامگرایان به رهبری آیت‌الله خمینی بودند که قدرت را قبضه کردند. در شور و شوق و آزادی سیاسی ایجاد شده در یکی دو سال اول انقلاب، جوانان زیادی به گروههای سیاسی و احزاب مخالف پیوستند. اما طولی نکشید که به دستور آقای خمینی، فعالیت بسیاری از این احزاب ممنوع شد و هزاران دگر اندیش بازداشت و اعدام شدند. دهه شصت، خونبارترین دهه تاریخ جمهوری اسلامی شد و پروژه تواب سازی کلید خورد. زندانیان تحت شدیدترین شکنجه ها مجبور به توبه شدند و تن به کارهایی دادند که آسیب‌های روانیش بعد از چهار دهه، هنوز با آنهاست.

ژیار گل گزارش می‌دهد.