پیکره قاسم سلیمانی در مرز اسرائیل

چهلم کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران امروز در زادگاهش کرمان با حضور رئیس قوه قضائیه ایران برگزار شد. ابراهیم رئیسی گفت خونخواهی او را از راههای قضائی در سطح بین المللی پیگیری می‌کند. همزمان هیئتی قضائی از عراق به ایران رفته تا در این زمینه با مقامهای ایرانی گفتگو کند. از سوی دیگر کاخ سفید دیشب یادداشتی برای اعضای کنگره فرستاد که در آن برخلاف گذشته گفته نشده بود کشتن قاسم سلیمانی برای جلوگیری از حمله ای قریب الوقوع بوده است.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.