پنج روز به انتخابات ایران؛ نه اصولگرایان به فهرست مشترک رسیدند نه اصلاح‌طلبان

در حالی که رد صلاحیت های گسترده تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب را از دور رقابت برای انتخابات پیش روی مجلس دور کرده، اصولگرایان موفق نشده اند برای شرکت در رقابت ها به لیست واحدی برسند. همزمان مقام های مختلف مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می‌کنند و از آنها می خواهند از میان کاندیداهای موجود افرادی را که فکر می‌کنند صلاحیت بیشتری دارند، انتخاب کنند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.