گفتگو با مجید نوروزی که برادرش در سرنگونی هواپیمای اوکراینی کشته شد

گفتگو با مجید نوروزی که برادرش در سرنگونی هواپیمای اوکراینی کشته شد

اعداد و ارقام کشته شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی. پرواز تهران - کی یف که دقایقی پس از ترک فرودگاه امام خمینی هدف دو موشک قرار گرفت ، تقریبا پر بود. ۱۷۶ سرنشین داشت که از این تعداد ۱۶۷ نفر مسافر بودند و ۹ نفر خدمه پرواز. از ۱۶۷ مسافر این پرواز ، هفتاد نفر مَرد بودند ، ۸۱ نفر زن ، ۱۵ کودک و یک نوزاد. ۷۶ سرنشین پرواز هواپیمای اوکراین سن شان زیر سی سال بود. ۱۴۶ مسافر هواپیما تابعیت ایران را هم داشتند ، همچنین یازده نفر اوکراینی بودند ، ده نفر افغان ، پنج نفر کانادایی و ۴ نفر سوئدی.

گفتگو با مجید نوروزی که برادرش در سرنگونی هواپیمای اوکراینی کشته شد.