مجلس دهم: نمایندگان زن در مجلس ایران تا چه حد موفق بودند؟

مجلس دهم: نمایندگان زن در مجلس ایران تا چه حد موفق بودند؟

در ایران، مجلس دهم، یعنی مجلس فعلی، از نظر تعداد نمایندگان زن در تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب ۵۷ استثنا بود. این نمایندگان، از ابتدای کار خود، فراکسیون زنان را تشکیل دادند و هدفشان را تحقق مطالبات زنان اعلام کردند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.