اثر تحریم‌های آمریکا بر تجارت خارجی ایران

اثر تحریم‌های آمریکا بر تجارت خارجی ایران

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید سیاست فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد داشت؛ فشاری که به گفته او، تنها به تحریم اقتصادی محدود نخواهد شد و ایران را از لحاظ دیپلماتیک هم به انزوا می‌کشاند. همزمان، مقام‌های ایرانی اگرچه تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را غیرقابل انکار عنوان کرده‌اند، از انتشار آمار درباره تجارت خارجی ایران خودداری می‌کنند. اعداد و ارقام منتشر شده توسط منابع بین‌المللی اما نشان می‌دهد که ارزش تجارت ایران با مهمترین شرکای این کشور، افت چشمگیری داشته.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.