انتخابات مجلس زیر سایه تحریم

انتخابات مجلس زیر سایه تحریم

فقط دو روز تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ایران مانده، اما گزارشها حاکی است که بخصوص در شهرهای بزرگ شور انتخاباتی قابل توجهی ایجاد نشده. با اینکه مسئولان مردم را تشویق به رای دادن می‌کنند، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که چندان رغبتی در بین رای دهندگان وجود ندارد. گروهی می گویند که شرکت در انتخابات تنها روزنه موجود برای تغییر است، اما دسته ای دیگر می گویند صندوق‌های رای بی‌اثر شده‌اند.

فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد.