در مقابل ویروس کرونا چه باید کرد؟

در مقابل ویروس کرونا چه باید کرد؟

کرونا ویروس جدیدی است که این روزها به بحرانی تبدیل شده برای کشورهایی که با آن درگیرند. مثل بسیاری از ویروس‌ها راه‌هایی برای پیشگیری از ابتلا به آن وجود دارد.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.